Kolonialisme en racisme: eens normaal, nu omstreden geraakt als politiek incorrect en moeizaam verwerkt Nederlands en Europees verleden - S.W. Couwenberg

16,95
De beste prijs bij Wehkamp.nl


Categorieën:

Verzendkosten € 5,95
Op werkdagen voor 23:00 besteld morgen in huis, voor 12:00 uur vanavond al!
Retour Gratis retour binnen 14 dagen
Bezorgd door DHL

Over Kolonialisme en racisme: eens normaal, nu omstreden geraakt als politiek incorrect en moeizaam verwerkt Nederlands en Europees verleden - S.W. Couwenberg

De treurige geschiedenis van onze naoorlogse dekolonisatie,voorafgegaan door ons koloniale verleden, is nadien jarenlangzoveel mogelijk verdrongen in het nationale bewustzijn. Eind jaren'60 werd wel even herinnerd aan oorlogsmisdaden, gepleegddoor Nederlandse militairen tijdens de zogenaamde politioneleacties tegen de Indonesische rebellie. Maar dat werd van regeringswegeafgedaan als incidentele excessen. De laatste tijd dringtdat koloniale verleden en daaropvolgende dekolonisatie zich echteronweerstaanbaar op, en is er een sterke neiging daar steedsmeer in negatieve termen op te reageren, als een open wondein onze geschiedenis. In dit boek wordt daar op veelzijdige wijzeop teruggekeken, en die negatieve reacties nader op hun ethischgehalte gewogen. Daarbij wordt dat Nederlandse kolonialismeen de daaropvolgende dekolonisatieproblematiek besproken inhet brede historische kader van het Europese koloniale verleden,waarvan het deel uitmaakte. Vergeleken met andere kolonialemogendheden van weleer valt Nederland op door zijn weinigevenwichtige oordeelsvorming over eigen koloniaal verleden.Na een algemene geschiedfilosofische inleiding, waarin gesteldwordt dat alle koloniale mogendheden, dus ook Nederland, naarhedendaagse maatstaven een racistisch verleden meeslepen, volgteen rechtsfilosofische (oordeelsvorming over kolonialisme in universalistischeof relativistische termen) en volkenrechtelijke beoordeling(van Europees koloniaal volkenrecht naar democratiserendvolkenrecht) hiervan. Daarna komen twee professionele historiciaan het woord, die dat verleden uit verschillende gezichtshoekenbenaderen en evalueren, en wordt dat verleden voorts door eenethisch-juridische bril nader getoetst (eigentijdse normen nietklakkeloos toepassen op koloniale verleden). Speciale aandachtwordt ook geschonken aan het Belgische koloniale verleden inAfrika, en hoe dat door onze zuiderburen ge

Vestigings adres: Meeuwenlaan 2
Telefoonnummer: 038-8454545
KVK nummer: 27109571